: ,, : Konkurs Promocyjny Lider Rynku - dlaczego warto ? : Forum Liderów Polskich zarząd lider rynku : LIDER RYNKU 2013 EURO LEADER - Laureaci konkursu: : ,, : LIDER RYNKU - Tadeusz Ziobro Organizator  : LIDER RYNKU - Regulamin Konkursu : LIDER RYNKU 2015 EURO LEADER - Zgłoszenie uczestnictwa : ,, :
LIDER RYNKU :
LiderWYRÓŻNIENIA HONOROWE
"Forum Liderów Polskich"


FORUM LIDERÓW POLSKICH

Z A R Z Ą D
FORUM LIDERÓW POLSKICH


Wybrany przez Zebranie Ogólne Laureatów
podczas Gali Finałowej Konkursu LIDER RYNKU 2014 EURO LEADER
która odbyła się w maju 2014r. w Sali Balowej hotelu „Sheraton” w Warszawie
Pan Jacek Gromek
PREZYDENT FORUM LIDERÓW POLSKICH
Prezes firmy ELGROM Danuta i Jacek Gromek Sp. jawna, Falenty Nowe


CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Pan Zygmunt Laskowski
Właściciel Zakład Remontowo - Budowlany Chorzów

Pan Robert Ochwat
Prezes firmy: Biuro Podróży OLIMP Centrum Promocji i Last Minute, Kraków

Pan Tadeusz Swędzioł
Prezes Zarządu Zakład Gospodarki Komunalnej BOLESŁAW Boleław

Pan Piotr Wątor
Prezes Zarządu MAR-TOM Sp. z o.o. JędrzejówGłosowania w sprawach wyboru zarządu i Prezydenta "Forum Liderów Polskich"Regulamin działania "Forum Liderów Polskich"


"Forum Liderów Polskich" powstało na podstawie porozumienia zawartego dnia 7.03.2000r. w Warszawie pomiędzy Laureatami I Edycji Konkursu Promocyjnego "Lider Rynku" z udziałem Organizatora Konkursu. Forum Liderów Polskich (FLP) jest elitarną organizacją Laureatów Konkursu o statusie Niezależnego Klubu Biznesu.

Art. 1.

Celem "Forum Liderów Polskich" jest:

  1. Promocja Laureatów i Konkursu.

  2. Dbałość o rozwój, rangę i prestiż Konkursu.

  3. Propagowanie zasad etyki biznesu i obyczajów kupieckich.

„Forum Liderów Polskich” może wyróżniać osobistości sfery polityki, gospodarki, nauki i kultury wpływające pozytywnie na promocję Polski i rynku polskiego w Europie i na świecie. Inicjatywa wyróżnień należy do członków Forum Liderów Polskich i zarządu.

Art. 2.

Członkami „Forum Liderów Polskich” są Laureaci Konkursu „Lider Rynku”. Członkostwo wygasa wraz z wygaśnięciem uprawnień laureata, lub w wyniku złożenia pisemnej rezygnacji przez laureata. Członkostwo „Forum Liderów Polskich” jest honorowe, pełnione funkcje są społeczne.

Art. 3.

Laureaci mają prawo wykorzystywać nazwę i logo "Forum Liderów Polskich", mogą wnioskować w sprawach regulaminu, nagród honorowych oraz w sprawach promocji.

Art. 4.

„Forum Liderów Polskich” reprezentowane jest przez Zarząd wybrany spośród Laureatów Konkursu Promocyjnego Lider Rynku na Zebraniu Ogólnym Laureatów w Warszawie.

Art. 5.

Zarząd uprawniony jest do reprezentowania "Forum Liderów Polskich" na zewnątrz, w tym:

  • Utrzymywania kontaktów z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, samorządami gospodarczymi oraz z mediami w sprawach promocji gospodarczej.

  • Podejmowania uchwał w sprawach „Forum Liderów Polskich”.

  • Rozstrzygania ewentualnych kwestii spornych w procesie wyłaniania Laureatów Konkursu. Zarząd zobowiązany jest uwzględniać ewentualne wnioski i opinie Laureatów - Członków FLP.

Art. 6.

Siedzibą „Forum Liderów Polskich” jest siedziba organizatora konkursu. Znak graficzny i nazwa „Forum Liderów Polskich” są zastrzeżone, administratorem jest organizator konkursu. Regulamin przyjęty zostaje przez zebranie ogólne XV edycji konkursu i obowiązuje Laureatów Konkursu Promocyjnego LIDER RYNKU 2014 EURO LEADER.Warszawa, dnia 28 maja 2014 rok

Samochody